Dołącz do nas

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą już dziś możesz zostać naszym klientem. Aby tego dokonać musisz przygotować w zależności od rodzaju działalności następujący zestaw dokumentów.

Podstawowe dokumenty:

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne lub spółki cywilne).
  • Odpis z rejestru handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni lub spółki akcyjnej.
  • NIP -Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej
  • REGON – Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym

Gdy chcesz dokonać zakupów alkoholowych konieczna jest również:

  • Odpowiednia koncesja oraz opłata

Wyżej wymienione dokumenty możesz przekazać handlowcowi lub przesłać w formie elektronicznej na dział sprzedaży.