Oddziały

TANO Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ząbki, ul. Piłsudskiego 180 hala b-2, 05-091

Sad Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 0000315066; NIP: 125-150-45-08, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN

 

oddziały-02