Struktura grupy

Struktura Grupy obejmuje:

  • Jednostki organizacyjne specjalizujące się w obsłudze konkretnego segmentu rynku stanowiące własność lub współwłasność udziałowców

Partnerzy biznesowi 002-01

  • Sieci sklepów stanowiących własność udziałowców działających zarówno pod własnym logo jak też sieci franczyzowcyh korzystających jednak ze wsparcia marketingowego i negocjacyjnego naszej Grupy
  • Partnerzy biznesowi działający w ścisłym otoczeniu grupy.

Partnerzy biznesowi-1